STOLNÍ TENIS


Pořadatel: Iva Bajgarová

Místo konání: Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, Gurťjevova 8

Cena: 20 Kč (za toto startovné dostanou všechny děti odměny)
Ostatní náklady této ligy jsou hrazeny z Grantu SMO Projektu Ostrava Evropské město sportu 2014.


Věková kategorie:
I. kategorie (8 - 10) mohou se připojit i mladší děti
II. kategorie( 11 - 13)
III. kategorie (14 a více )

Přihlášky:
Registrace týmu na: www.ostravskeligy.cz

Časový harmonogram:  8.00 - 9.00 Prezentace
      9.00 Zahájení
     12.00 - 13.00 Ukončení

Pravidla soutěže:

-    Podle počtu účastníků bude stanoven herní systém , který určí vedení turnaje.
-    Každý účastník hraje ve sportovním oblečení, může mít svou vlastní pálku, ale lze si jí půjčit na místě.
-    Hraje se podle Pravidel a Soutěžního řádu
-    Skupinový systém na 2 vítězné sady.
-    hraje se na sady (sety) do 11 bodů, přičemž rozdíl musí být nejméně dva body
-    Ostatní herní pravidla jsou totožná s pravidly svazu stolního tenisu.