FOTBAL


Pořadatel: Bajgarová Iva

Místo konání: Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, Gurťjevova 8

Cena: 20 Kč (za toto startovné dostanou všechny děti odměny)
Ostatní náklady této ligy jsou hrazeny z Grantu SMO Projektu Ostrava Evropské město sportu 2014.

Věková kategorie:
Družstva dětí ve věku (8 – 10 let)

Družstva dětí ve věku (11 - 13 let)
Družstva dětí ve věku (14– 16 let )

Družstva (17 a více let)

Přihlášky:
Registrace týmu na: www.ostravskeligy.cz

Časový harmonogram:  8.00 - 13.00 Prezentace
      9.00 Zahájení
     12.00 - 13.00 Ukončení

Pravidla soutěže:
-    Hraje se systémem 3 hráči v poli a 1 brankář a 2x 5 minut.
-    Za nerozhodného stavu nařizují trestní střílení.
-    V týmu musí být všichni hráči v daném věkovém rozmezí.
-    Za tým odpovídá a jedná vedoucí družstva.
-    Každý tým získá za účast a umístění v turnaji body do celkové hodnocení ligy.
-    Vyhlášení ligy a předání cen prvním třem nejlepším týmům bude v prosinci tohoto roku.
-    Ostatní herní pravidla jsou totožná s pravidly fotbalového svazu.