FLORBAL


Pořadatel: Mgr. Martin Nováček, DiS.

Místo konání: Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, Gurťjevova 8

Cena: 40 Kč / osoba

Věková kategorie:
Družstva dětí ve věku (8 – 10 let) pro ligu 2019 jsou to ročníky (2009,20010,2011....)
Družstva dětí ve věku (11– 13 let) pro ligu 2008 jsou to ročníky (2006,2007,2008)

Družstva dětí ve věku (14 – 16 let) pro ligu 2018 jsou to ročníky (2003,2004,2005)
Družstva dětí ve věku (17 a více let) pro ligu 2018 jsou to ročníky (...2000,2001,2002)

Zařazení do kategorie určuje vždy nejstarší zaregistrovaný člen týmu. 

 

Přihlášky:
Registrace týmu na: www.ostravskeligy.cz

Pro rok 2019 nejsou nutné registrace každého člena týmu, ale v případě namátkové kontroly či protestu se musí kontrolovaný hráč legitimovat formou průkazky OSL nebo jiného dokladu totožnosti. Doklad totožnosti kde bude fotografie a datum narození (např. průkazka DPO...). Za správné zařazení hráčů odpovídá kapitán družstva. V případě zjištění špatného startu hráče, bude potrestáno celé družstvo minimálně diskvalifikací v aktuálním turnaji.

 

Časový harmonogram: 

8.30 - 9.00 Prezentace mladší kategorie (8-10 let)+ (11-13 let)
9.00 Zahájení zápasů ml. kategorií
12.00 - 13.00 Předpokládané ukončení mladších kategorií

 

12.30 - 13.00 Prezentace starších kategorií (14-16 let) + (17 a více)
13.00 Zahájení zápasů st. kategorií
16.00 - 17.00 Ukončení starších kategorií

 

Pravidla soutěže:
-    Hraje se systémem 3 hráči v poli + 1 brankář a 2x 5 minut hrubého času. V kategorii 17 a více let se po dohodě obou mužstev může hrát systémem 2 hráči v poli a 1 brankář.

-    Tresty na 2min. budou nahrazeny trestem na 1 min., případně trestným střílením.
-    Za nerozhodného stavu se nařizují nájezdy.
-    V týmu musí být všichni hráči v daném věkovém rozmezí nebo mladší a maximálně 2 profi (z toho na hřišti může hrát vždy pouze 1 registrovaný hráč) (registrovaný hráč = člen ČFbU). V případě zařazení 2 a více registrovaných hráčů do hry bude tým přeřazen do starší věkové kategorie.

-    Každý z týmů musí mít vlastního brankáře z řad hráčů svého týmu, který bude vybaven svou brankářskou výstrojí nebo bude mít minimálně vlastní tepláky a mikinu s louhým rukávem. Brankařskou masku bude možné na utkání zapůjčit.

-    Minimální počet hráčů pro zařazení do turnaje je 1 brankář a 3 hráči do pole z řad registovaných členů daného týmu. Maximální je 10 členů pro turnaj

-    V průběhu sezóny nebude možné měnit hráče mezi týmy. Vyjímkou je pouze zrušení týmu a přechod hráčů do nového či doplnění míst v některém ze stávajících týmech a nebo neúčast daného týmu na turnaji.
-    Za tým odpovídá a jedná vedoucí družstva.
-    Každý tým získá za účast a umístění v turnaji body do celkové hodnocení ligy. Počet získaných bodů v daném turnaji je ovlivněn počtem přihlášených klubů a konečným umístěním týmu. V případě účasti 3 a méně týmů může organizátor sloučit dvě kategorie do jednoho turnaje, ale vždy pouze kategorie mladší a starší zvlášť, přičemž umístění a body budou rozděleny odděleně (dle daných věkových kategorií) a v případě lepšího celkového umístění mladšího týmu v turnaji, obdrží mladší tým bonusove body (dle počtu poražených starších týmů). V případě shody celkového počtu bodů na konci ligy rozhodojí preferenční body dle umístení týmu na posledním turnaji sezóny.
-    Vyhlášení ligy a předání cen prvním třem nejlepším týmům bude v prosinci tohoto roku.

-    Ostatní herní pravidla jsou totožná s pravidly florbalového svazu.