Ostravské sportovní ligy

Projekt Ostravské sportovní ligy vznikl za finanční podpory Statutárního města Ostrava v rámci projektu "Ostrava Evropské město sportu 2014".

Tento projekt je zaměřen zejména na děti a mládež našeho regionu, kteří nejsou registrováni ve sportovních klubech a neúčastní se tak soutěží v daných sportovních odvětvích, ale přesto by rádi změřili své schopnosti a dovednosti s ostatními.

Cílem tohoto projektu je vytvořit v každém z pěti níže uvedených sportovních odvětví ligu, ve které by tyto neregistrované děti mohli soutěžit.

Doufáme, že tento projekt bude motivovat děti ke skvělým sportovním výkonům a třeba objeví talentované děti, které pak mohou pokračovat v těchto sportech i na vrcholové úrovni.

Všem účastníkům tímto přejeme hodně sportovních úspěchů a radosti ze hry.

 

OMS    OVA